Lời bài hát: Cải lương xã hội Một Thuở Yêu Người – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thanh Hằng

Cải lương xã hội Một Thuở Yêu Người – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thanh Hằng -

Cải lương xã hội Một Thuở Yêu Người – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thanh Hằng