Lời bài hát: Cải lương xã hội Muộn màng – Vũ Linh, Thanh Ngân, Minh Cảnh

Cải lương xã hội Muộn màng – Vũ Linh, Thanh Ngân, Minh Cảnh -

Cải lương xã hội Muộn màng – Vũ Linh, Thanh Ngân, Minh Cảnh