Lời bài hát: Cải lương xã hội Ngọn Cỏ Gió Đùa – Thoại Mỹ, Vũ Luân, Hữu Tài

Cải lương xã hội Ngọn Cỏ Gió Đùa – Thoại Mỹ, Vũ Luân, Hữu Tài -

Cải lương xã hội Ngọn Cỏ Gió Đùa – Thoại Mỹ, Vũ Luân, Hữu Tài