Lời bài hát: Cải lương xã hội Nhà có ba chị em – Trọng Phúc, Thoại Mỹ, Chiêu Hùng

Cải lương xã hội Nhà có ba chị em – Trọng Phúc, Thoại Mỹ, Chiêu Hùng -

Cải lương xã hội Nhà có ba chị em – Trọng Phúc, Thoại Mỹ, Chiêu Hùng