Lời bài hát: Cải lương xã hội Như giọt mưa sa – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy

Cải lương xã hội Như giọt mưa sa – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy -

Cải lương xã hội Như giọt mưa sa – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy