Lời bài hát: Cải lương xã hội Những dòng sông về biển – Ngọc Huyền, Vũ Linh

Cải lương xã hội Những dòng sông về biển – Ngọc Huyền, Vũ Linh -

Cải lương xã hội Những dòng sông về biển – Ngọc Huyền, Vũ Linh