Lời bài hát: Cải lương xã hội: Nụ hôn oan nghiệt Vũ Linh, Tài Linh

Cải lương xã hội: Nụ hôn oan nghiệt Vũ Linh, Tài Linh -

Cải lương xã hội: Nụ hôn oan nghiệt Vũ Linh, Tài Linh