Lời bài hát: Cải lương xã hội: Nước mắt của Huyền Ngọc Huyền

Cải lương xã hội: Nước mắt của Huyền Ngọc Huyền -

Cải lương xã hội: Nước mắt của Huyền Ngọc Huyền