Lời bài hát: Cải lương xã hội Nước mắt người viễn xứ – Ngọc Huyền, Kim Tử Long

Cải lương xã hội Nước mắt người viễn xứ – Ngọc Huyền, Kim Tử Long -

Vở cải lương Nước mắt người viễn xứ được nghệ sĩ Ngọc Huyền trình bày cùng các nghệ sĩ: Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Ngọc Gìau, Phượng Liên, Ngân Tuấn, Trinh Trinh, Kiều Sương, Gia Bảo, Bé Hà Tiên

Cải lương xã hội Nước mắt người viễn xứ – Ngọc Huyền, Kim Tử Long