Lời bài hát: Cải lương xã hội Sông dài – Kim Tử Long, Phi Nhung, Hoài Linh

Cải lương xã hội Sông dài – Kim Tử Long, Phi Nhung, Hoài Linh -

Cải lương xã hội Sông dài với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long, Phi Nhung, Hoài Linh, Minh Vương, Lệ Thủy…

Cải lương xã hội Sông dài – Kim Tử Long, Phi Nhung, Hoài Linh