Lời bài hát: Cải lương xã hội Theo dấu chân anh – Kim Tử Long, Ngọc Huyền

Cải lương xã hội Theo dấu chân anh – Kim Tử Long, Ngọc Huyền -

Cải lương xã hội Theo dấu chân anh – Kim Tử Long, Ngọc Huyền