Lời bài hát: Cải lương xã hội Thượng đế cũng cười – Ngọc Huyền, Kim Ngọc

Cải lương xã hội Thượng đế cũng cười – Ngọc Huyền, Kim Ngọc -

Cải lương xã hội Thượng đế cũng cười – Ngọc Huyền, Kim Ngọc