Lời bài hát: Cải lương xã hội Thương nhớ cho nhau – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy

Cải lương xã hội Thương nhớ cho nhau – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy -

Cải lương xã hội Thương nhớ cho nhau – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy