Lời bài hát: Cải lương xã hội Tiếng khóc thâm tình Phương Hồng Thủy, Minh Phụng

Cải lương xã hội Tiếng khóc thâm tình Phương Hồng Thủy, Minh Phụng -

Cải lương xã hội Tiếng khóc thâm tình Phương Hồng Thủy, Minh Phụng