Lời bài hát: Cải lương xã hội Tiếu lâm nữ quái – Vũ Linh, Thanh Hằng

Cải lương xã hội Tiếu lâm nữ quái – Vũ Linh, Thanh Hằng -

Cải lương xã hội Tiếu lâm nữ quái – Vũ Linh, Thanh Hằng