Lời bài hát: Cải lương xã hội Tình anh Bảy chà – Vũ Luân, Thanh Ngân, Ngọc Giàu

Cải lương xã hội Tình anh Bảy chà – Vũ Luân, Thanh Ngân, Ngọc Giàu -

Cải lương xã hội Tình anh Bảy chà – Vũ Luân, Thanh Ngân, Ngọc Giàu