Lời bài hát: Cải lương xã hội Tình ca đêm chơi vơi – Phương Hồng Thủy, Cẩm Thu

Cải lương xã hội Tình ca đêm chơi vơi – Phương Hồng Thủy, Cẩm Thu -

Cải lương xã hội Tình ca đêm chơi vơi – Phương Hồng Thủy, Cẩm Thu