Lời bài hát: Cải lương xã hội Tình cho em – Kim Tử Long, Thanh Ngân, Thoại Mỹ

Cải lương xã hội Tình cho em – Kim Tử Long, Thanh Ngân, Thoại Mỹ -

Cải lương xã hội Tình cho em – Kim Tử Long, Thanh Ngân, Thoại Mỹ