Lời bài hát: Cải lương xã hội Tình cô dâu phụ – Trọng Phúc, Mỹ Hằng

Cải lương xã hội Tình cô dâu phụ – Trọng Phúc, Mỹ Hằng -

Cải lương xã hội Tình cô dâu phụ – Trọng Phúc, Mỹ Hằng