Lời bài hát: Cải lương xã hội Tình lặng – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy

Cải lương xã hội Tình lặng – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy -

Cải lương xã hội Tình lặng – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy