Lời bài hát: Cải lương xã hội Tình mẫu tử – Cẩm Tiên, Dương Thanh

Cải lương xã hội Tình mẫu tử – Cẩm Tiên, Dương Thanh - ,

Cải lương xã hội Tình mẫu tử – Cẩm Tiên, Dương Thanh