Lời bài hát: Cải lương xã hội Tình không dễ quên – Thanh Ngân,Trọng Phúc

Cải lương xã hội Tình không dễ quên – Thanh Ngân,Trọng Phúc -

Cải lương xã hội Tình không dễ quên – Thanh Ngân,Trọng Phúc