Lời bài hát: Cải lương xã hội Tình như sương khói – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thanh Ngân

Cải lương xã hội Tình như sương khói – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thanh Ngân -

Cải lương xã hội Tình như sương khói – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thanh Ngân