Lời bài hát: Cải lương xã hội Tình vẫn đẹp – Vũ Linh, Thanh Ngân, Linh Tâm…

Cải lương xã hội Tình vẫn đẹp – Vũ Linh, Thanh Ngân, Linh Tâm… -

Cải lương xã hội Tình vẫn đẹp – Vũ Linh, Thanh Ngân, Linh Tâm…