Lời bài hát: Cải lương xã hội Tráo hôn Vũ Linh, Tài Linh, Hồng Nga

Cải lương xã hội Tráo hôn Vũ Linh, Tài Linh, Hồng Nga -

Cải lương xã hội Tráo hôn với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Tài Linh, Hồng Nga, Diệp Lang…Vở cải lương Tráo hôn xoay quanh câu chuyện…

Cải lương xã hội Tráo hôn Vũ Linh, Tài Linh, Hồng Nga