Lời bài hát: Cải lương xã hội Trời tình bể hận – Minh Vương, Thanh Ngân

Cải lương xã hội Trời tình bể hận – Minh Vương, Thanh Ngân -

Cải lương xã hội Trời tình bể hận – Minh Vương, Thanh Ngân