Lời bài hát: Cải lương xã hội Trọn đời bên anh – Kim Tử Long, Phương Hồng Thủy

Cải lương xã hội Trọn đời bên anh – Kim Tử Long, Phương Hồng Thủy -

Cải lương xã hội Trọn đời bên anh – Kim Tử Long, Phương Hồng Thủy