Lời bài hát: Cải lương xã hội Đừng hẹn mưa ngâu – Thanh Ngân, Vũ Luân, Lê Tứ,

Cải lương xã hội Đừng hẹn mưa ngâu – Thanh Ngân, Vũ Luân, Lê Tứ, -

Cải lương xã hội Đừng hẹn mưa ngâu – Thanh Ngân, Vũ Luân, Lê Tứ,