Lời bài hát: Cải lương xã hội trước 1975 Ngang trái duyên đầu – Kim Tử Long, Ngọc Huyền

Cải lương xã hội trước 1975 Ngang trái duyên đầu – Kim Tử Long, Ngọc Huyền -

Cải lương xã hội trước 1975 Ngang trái duyên đầu – Kim Tử Long, Ngọc Huyền