Lời bài hát: Cải lương xã hội Vết thương kỷ niệm – Vũ Linh, Thanh Hằng

Cải lương xã hội Vết thương kỷ niệm – Vũ Linh, Thanh Hằng -

Cải lương xã hội Vết thương kỷ niệm – Vũ Linh, Thanh Hằng