Lời bài hát: Cải lương xã hội Vị đắng đời cha – Vũ Linh, Tài Linh

Cải lương xã hội Vị đắng đời cha – Vũ Linh, Tài Linh -

Cải lương xã hội Vị đắng đời cha – Vũ Linh, Tài Linh