Lời bài hát: Cải lương xã hội vở cải lương Tình Đầu – Kim Tiểu Long, Thanh Ngân

Cải lương xã hội vở cải lương Tình Đầu – Kim Tiểu Long, Thanh Ngân -

Cải lương xã hội vở cải lương Tình Đầu – Kim Tiểu Long, Thanh Ngân