Lời bài hát: Cải lương xã hội Vợ tạm chồng hờ – Thanh Ngân, Trọng Phúc

Cải lương xã hội Vợ tạm chồng hờ – Thanh Ngân, Trọng Phúc -

Cải lương xã hội Vợ tạm chồng hờ – Thanh Ngân, Trọng Phúc