Lời bài hát: Cải lương xã hội Vực thẳm cuộc đời – Vũ Linh, Tài Linh

Cải lương xã hội Vực thẳm cuộc đời – Vũ Linh, Tài Linh -

Cải lương xã hội Vực thẳm cuộc đời – Vũ Linh, Tài Linh