Lời bài hát: Cải lương xã hội xưa Ca Dao Em Và Tôi – Lệ Thủy, Thanh Sang, Thoại Mỹ

Cải lương xã hội xưa Ca Dao Em Và Tôi – Lệ Thủy, Thanh Sang, Thoại Mỹ -

Cải lương xã hội xưa Ca Dao Em Và Tôi – Lệ Thủy, Thanh Sang, Thoại Mỹ