Lời bài hát: Cải lương xã hội xưa Oan tình – Kim Tự Long, Vũ Luân

Cải lương xã hội xưa Oan tình – Kim Tự Long, Vũ Luân -

Cải Lương: Oan Tình Nghệ Sĩ: Kim Tử Long, Ngân Huệ, Vũ Luân, Linh Tâm, Hồng Nga, Ngọc Giàu, Diệp Lang, Kiều Oanh, Minh Châu, Thanh Chiến, Bích Thủy, Linh Huyền, Bé Xuân Mai

Cải lương xã hội xưa Oan tình – Kim Tự Long, Vũ Luân