Lời bài hát: Cải lương xã hội xưa: Qua cơn giông tố – Vũ Linh, KimTử Long

Cải lương xã hội xưa: Qua cơn giông tố – Vũ Linh, KimTử Long -

Cải lương xã hội xưa: Qua cơn giông tố – Vũ Linh, KimTử Long