Lời bài hát: Cải lương xã hội xưa Từ Hôn – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Hằng

Cải lương xã hội xưa Từ Hôn – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Hằng -

Cải Lương: Từ Hôn
Nghệ sĩ: Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Hằng, Chí LInh, Quốc Kiệt, Trọng Nghĩa, Thanh Nguyệt, Bích Thủy

Cải lương xã hội xưa Từ Hôn – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Hằng