Lời bài hát: Cải lương xã hội Yêu muộn – Hương Lan, Vũ Linh, Vũ Luân

Cải lương xã hội Yêu muộn – Hương Lan, Vũ Linh, Vũ Luân -

Cải lương xã hội Yêu muộn – Hương Lan, Vũ Linh, Vũ Luân