Lời bài hát: Cải Lương Xưa Bỏ Vợ – Vũ Linh, Tài Linh

Cải Lương Xưa Bỏ Vợ – Vũ Linh, Tài Linh -

Cải Lương Xưa Bỏ Vợ – Vũ Linh, Tài Linh