Lời bài hát: Cải lương xưa: Cải lương xã hội Kiếp chung chồng – Lệ Thủy, Minh Phụng

Cải lương xưa: Cải lương xã hội Kiếp chung chồng – Lệ Thủy, Minh Phụng -

Cải lương xưa: Cải lương xã hội Kiếp chung chồng – Lệ Thủy, Minh Phụng