Lời bài hát: Cải lương xưa Chuyến đò ngang – Vũ Luân, Vân Hà, Thanh Ngân

Cải lương xưa Chuyến đò ngang – Vũ Luân, Vân Hà, Thanh Ngân -

Cải lương xưa Chuyến đò ngang – Vũ Luân, Vân Hà, Thanh Ngân