Lời bài hát: Cải Lương Xưa Cơn Bão Cuối Cùng – Vũ Linh, Thanh Ngân, Kim Tiểu Long

Cải Lương Xưa Cơn Bão Cuối Cùng – Vũ Linh, Thanh Ngân, Kim Tiểu Long -

Cải Lương Xưa Cơn Bão Cuối Cùng – Vũ Linh, Thanh Ngân, Kim Tiểu Long