Lời bài hát: Cải lương xưa Dòng đời nghiệt ngã – Vũ Linh, Tài Linh

Cải lương xưa Dòng đời nghiệt ngã – Vũ Linh, Tài Linh -

Cải lương xưa Dòng đời nghiệt ngã – Vũ Linh, Tài Linh