Lời bài hát: Cải lương xưa Ngược dòng định mệnh – Minh Vương, Lệ Thủy

Cải lương xưa Ngược dòng định mệnh – Minh Vương, Lệ Thủy -

Cải lương xưa Ngược dòng định mệnh – Minh Vương, Lệ Thủy