Lời bài hát: Cải lương xưa Nhạc lòng năm cũ – Minh Vương, Lệ Thủy

Cải lương xưa Nhạc lòng năm cũ – Minh Vương, Lệ Thủy -

Cải lương xưa Nhạc lòng năm cũ – Minh Vương, Lệ Thủy