Lời bài hát: Cải lương xưa: Ru giấc tình sầu Vũ Linh, Tài Linh

Cải lương xưa: Ru giấc tình sầu Vũ Linh, Tài Linh -

Cải lương xưa: Ru giấc tình sầu Vũ Linh, Tài Linh