Lời bài hát: Cải lương xưa: Tình Cuối Chân Mây – Vũ Linh Thanh Ngân

Cải lương xưa: Tình Cuối Chân Mây – Vũ Linh Thanh Ngân -

Cải lương xưa: Tình Cuối Chân Mây – Vũ Linh Thanh Ngân