Lời bài hát: Cải lương Yêu người điên – Ngọc Huyền, Tuấn Châu, Trọng Phúc

Cải lương Yêu người điên – Ngọc Huyền, Tuấn Châu, Trọng Phúc -

Cải lương Yêu người điên – Ngọc Huyền, Tuấn Châu, Trọng Phúc