Lời bài hát: Liên khúc cha cha cha – Hỏi vợ ngoại thành

Liên khúc cha cha cha – Hỏi vợ ngoại thành -

  1. Hỏi vợ ngoại thành
  2.  Hoa cài mái tóc
  3. Tàu về quê hương
  4.  Thuyền Hoa
  5.  Võ ngựa trên đồi cỏ non
  6.  Cô thắm về làng
  7.  Nối lại tình xưa
Liên khúc cha cha cha – Hỏi vợ ngoại thành